söndag 16 mars 2014

Propagandaministeriet informerar

No blade of grass är en science fiction/katastroffilm som utspelar sig i England. Människan har i den här parallella verkligheten förgiftat jordklotet så pass mycket att inga sädesslag längre växer med allt vad det innebär gällande matförsörjningen.

Budskapet att vi förgiftar miljön hamras in, gång på gång, och poängen är definitivt inte förlorad på personerna i filmen.


En liten strävsam grupp ska ta sig från London till ett lantställe, just när de första tecknen på kaos i spåren efter matbrist börjar visa sig. Gatuslagsmål, polis- och militärposteringar och en känsla av tilltagande kaos när människor vänder sig mot varandra är några av ingredienserna som leder vad som är en road movie med påtagligt gröna förtecken framåt.

Filmen aspirerar på episka proportioner men med rapporter om världen endast från radio och tv-sändningar i filmen är det svårt att nå dit. Inte heller filmens få actionscener övertygar.

I den mörknande framtiden är det ändå framförallt en stark ledare och vapen som är vägen till frälsning. Argument löses med änden av en gevärspipa, alltid med dödligt resultat.

Filmen är väldigt brittisk, skådespelarna inte direkt övertygande och miljömotivet väldigt övertydligt. Ändå är filmen stundtals underhållande, framförallt när den är rent kammarspel. Gillar du post-apokalyptiska filmer är det all idé att leta upp den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar